Kalite Kontrol Hizmetleri

PGM GÖZETİM Kalite Kontrol Hizmetlerimiz; Üretim/hizmet ve faaliyetlerinizin yada almış olduğunuz yeni bir projenin firma dışından bir kalite kontrol >>>

Yangın Sistemleri Sertifikalandırma Hizmetleri

Satın alınan / sipariş edilen ürün ve / veya hizmetlerin ya da tesisin uluslararası standart, kod ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun imalatlar sırasında >>>

Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri

Satın alınan / sipariş edilen ürün ve / veya hizmetlerin ya da tesisin uluslararası standart, kod ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun imalatlar sırasında>>>

Uluslararası Gözetim Hizmetleri

PGM, 20.03.2003 tarih ve 25054 sayılı Resmi Gazete'de Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayınlanan 2003/14 sayılı Tebliğ çerçevesinde 11.02.2004 tarihinde>>>

Personel Belgelendirme

Kaynakci Belgelendirme Sınav Talimatı / Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Talimatı / SAS.18.02 Personel Belgelendirme Süreci / KEK 18 Personel belgelendirme

Yükleyici Panel Girişi

Basınçlı Ekipmanlar Muayene Hizmetleri

PGM, 97/23/ EC AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Kapsamında aşağıda kapsamı verilen hizmetleri gerçekleştirmektedir. Onaylanmış Kuruluş >>>

İSİG Kapsamında Periyodik Muayene Hizmetleri

İşletmelerde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) yönünden, Kaldırma ve İletme Makinelerinin ve Basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir şekilde >>>

Sistem Belgelendirme Hizmetlerimiz

Kuruluşların; tüm faaliyetlerinde, yasal şartlara uygunluklarının, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ve çalışanlar üzerindeki etkilerinin kontrol >>>

Tasarım-Proje Kontrol Onay Hizmetleri

Tasarım- Proje Kontrol Onay Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları dahilinde teknik çizim >>>

Belgeyi Askıya Alma, Geri Çekme ve Kapsam Daraltma

PGM tarafından belgelendirilecek olan kuruluşların sistem belgelendirmelerinin nasıl yapılacağı belgenin kapsam daraltılması, askıya alınması veya iptalinde izlenecek >>>